top of page

Çalışma Grupları

 

Önümüzdeki 5 yıl içinde E-mobilite sektörünün ölçeklendirilmesi beklentisiyle, AB yeşil anlaşması ve yeni AB Komisyonu tarafından ortaya konan 2050 yılına kadar Avrupa'nın karbondan arındırılmasına yönelik genel hedef ışığında, aşağıdaki Çalışma Grupları oluşturulmuştur. AVERE'nin önümüzdeki dönemde Brüksel'deki hem politika hem de teknikle ilgili konularla ilgili bilgi eksikliğini giderilmesini sağlamak amaçlanmıştır. AVERE Türkiye üyelerinin bu çalışma gruplarına aktif katılımıyla burada oluşmuş deneyimlerden yararlanılması ve Türkiye için politika ve teknik konularda bilgi eksikliğinin doldurulması hedeflemektedir.

1. Altyapı Çalışma Grubu

ÇG Altyapısı, başta revize edilmiş Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği (AFIR) ve Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) olmak üzere, şarj altyapısı pazarıyla ilgili yakında çıkacak düzenlemelere odaklanmaktadır. Ayrıca veri, siber güvenlik ve iletişim protokolleri gibi teknik şarj altyapısı gelişmelerini de ele alır.

2.Emisyon Çalışma Grubu

Emisyon Çalışma grubu, AB'nin gerçek sıfır emisyonlu mobilite için CO2 ve Euro 7 emisyon standartlarının yanı sıra ETS'nin benimsediği tüm önemli alanlara odaklanır. Ayrıca, Elektrikli araçların yenilenebilir enerji ile şarj edilmesini sağlamak için Yenilenebilir Enerji Direktifini önemli bir araç olarak ele almaktadır.   AVERE TR Çalışma grubu bu direktif, sistem ve standartların Türkiye’de uygulanabilmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

3.Pil Çalışma Grubu

WG Pil'in odak noktası, piller ve hammaddelerle ilgili mevzuatı takip etmenin yanı sıra Avrupa düzeyinde pil paydaş platformlarına dahil olmaktır. Buna AVERE'nin pil değer zincirinin sürdürülebilirliğinin nasıl artırılacağı konusundaki konumunun geliştirilmesi de dahildir. AVERE TR çalışma grubu, bu alanlarda çalışmasını sürdürürken Türk pil endüstrisinin Avrupayla entegrasyonunu sağlamayı ve işbirliği oluşturmayı amaçlar.

4.Motorlu Araçlar Yönetmeliği Çalışma Grubu

AVERE, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesinde küresel olarak uyumlaştırılmış araç düzenlemelerini oluşturan ilgili teknik çalışma gruplarında yer alan ve AB Komisyonu'nun Motorlu Taşıtlar Çalışma Grubu'nun (MVWG) bir üyesi olan resmi bir danışma uzmanıdır. AVERE'nin bu düzenleyici forumlara yönelik çabaları ve pozisyonları, farklı görev güçleri arasında bölünmüş iş akışlarıyla (örneğin, otonom sürüş, veri ve siber güvenlik ve bataryalar) bu dahili çalışma grubu içinde koordine edilmektedir. AVERE TR çalışma grubu zaten oluşmuş bu bilgi birikimini Türkiye’ye aktarma ve uygulamayı hedefler.

 AVERE çalışma grupları hakkında daha fazla bilgi için lütfen formu[hs1]  kullanarak AVERE Sekreterliği ile iletişime geçin:

Daha fazla bilgi için aşağıdaki İletişim formunu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page