top of page

Vizyon / Misyon

AVERE'nin Vizyonu

 

Avrupa'da elektro mobiliteye geçiş yaşanıyor. AVERE, elektrifikasyona geçişin desteklenmesine yardımcı olmayı ve etkili iş modellerinin bu gelişmeden yararlanabilmesini sağlamak için Avrupa genelinde doğru politika çerçevelerini oluşturmayı amaçlıyor.

AVERE'nin Avrupa için elektro mobilite vizyonu:

Güçlü bir elektro mobilite endüstrisi;

Elektro mobilite, yeni bir teknoloji olarak sürdürülebilir ulaşımın gerçekleşmesi için kıtada hızla büyüyor. Endüstri, e-mobilite pazarı için yenilikçi ve uygun fiyatlı teknolojiler sağlamada kilit bir oyuncu konumundadır.

Avrupa mevzuatının ve ulusal mevzuatın, endüstrinin gelişmesi için en iyi çerçeveyi sağlaması ve elektro mobiliteden herkesin keyif alması gerektiğine inanıyoruz.

Temiz, sessiz ve sağlıklı şehirler;

Elektrikli araçlar, karbon yakıtlı ulaşıma kıyasla önemli ölçüde daha az kirlilik üretiyor. Ayrıca, elektrik teknolojileri neredeyse tamamen gürültüsüzdür. Bu iki faktör tek başına diğer teknolojilere göre çok daha sağlıklı bir ortam sağlar.

Bu, özellikle Avrupa nüfusunun büyük bir bölümünün yaşadığı veya yaşayacağı kentsel ortamlarda önemlidir.

Enerji tasarruflu ulaşım;

Elektrikli araçların arkasındaki teknoloji, enerjinin çok daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Elektrikli araçlar elektrik motorunun yüksek verimliliği nedeniyle, içten yanmalı motorlara kıyasla %50-80 daha az enerji kullanırlar.

Doğal kaynaklarımızın tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalmak üzere bir toplum olarak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak hayati önem taşıyor. Elektro mobilite kaynaklarımızı daha az kullanarak katkıda bulunur.

Fosil yakıtlardan bağımsızlık.

Fosil yakıtlar, başta iklim değişikliği olmak üzere toplumlarımızı tehdit eden birçok çevre sorununun temel nedenidir. Bu tür yakıtların kullanımının ötesine geçmemiz gerekiyor ve elektro mobilite, mevcut yaşam standartlarımızla bir arada var olabilecek uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERE'nin Misyonu

 

AVERE, genel olarak elektro mobilitenin ve özel olarak da Avrupa ve Afrika'da elektrikli araçların yaygın olarak kullanılmasını teşvik etme amacındadır.

Faaliyet alanı, elektrikli karayolu taşıtlarına ilişkin her şeyi kapsamaktadır.

Dernek özellikle şunları amaçlar:

 

Pazar gereksinimlerini karşılamak amacıyla mevcut ürünleri optimize etmek için teknik ve teknolojik iyileştirmeleri teşvik etmek;

Araç performansını önemli ölçüde iyileştirmesi ve enerji kaynaklarının rasyonel kullanımına yol açması muhtemel gelişmiş tekniklerin getirilmesinin teşvik edilmesi;

Araştırma ve geliştirme projelerini başlatmak ve mümkün olduğunda koordine etmek;

EVS ve AEC gibi sempozyumlar, tartışmalar ve konferanslar düzenlemek;

Çalışma komiteleri aracılığıyla çalışmaları kolaylaştırmak;

Elektro mobilite hakkındaki mitleri çürütmek;

Ortak çıkarları olan diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak;

Gerekli finansal kaynakları bulmak;

Derneğin amacı ile ilgili diğer tüm faaliyetleri üstlenmek;

Siyasi makamlara ve diğer karar vericilere bilgi sağlamak

Üyeleri tarafından elektrikli araçlar alanında Avrupa düzeyinde temsil kurumu olarak tanınan AVERE, Avrupa Kurumları ve diğer uluslararası otoriteler ile yakın iş birliği içinde hareket etmektedir.

AVERE'nin dört ana hedefi
bottom of page