top of page

ÇALIŞMA KONULARI

&

PROJELER

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Araç sahiplerini elektrikli araç kullanmaya teşvik etmek,

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için pazar araştırmaları yapmak, nitelikli fizibilite çalışmaları hazırlamak

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 

car-3321669_1920.png

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona            katılmak,             gerekli  izin   alınarak  derneklerin  kurabileceği tesisleri kurmak,

 

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Projeler

Projeler

Ulusal Projeler

Projeler ve İşbirlikleri'ne karşı tarafın da onay vermesi durumunda bu bölümde yer verilecektir. Web sitesini düzenli olarak güncelliyoruz, lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

Uluslararası Projeler

indir (2).jpg

SEEV4, ŞEHİR İÇİN AKILLI, TEMİZ ENERJİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

chargepoint-polemount.png

EAFO, ALTERNATİF YAKITLARIN GÖZLEMİ

Rareearthoxides-e1556225017309.jpg

CRM4EV, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KRİTİK HAMMADDELER

indir (1).jpg

REE4EU, TOPRAK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Power supply connect to electric vehicle

SEEV4City, Interreg North-Sea,

AVERE partner

Fixing Roofs

REE4EU, H2020, AVERE partner

bottom of page